BDR MEDIA je mlada firma koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg iskustva u osmišljavanju, proizvodnji, izdavaštvu i distribuciji raznih sadržaja na svim dostupnim medijima.

BDR MEDIA se bavi izdavaštvom i distribucijom i sastoji se od nekoliko različitih sektora:

Izdavački sektor

Sektor izdavaštva DVD-jeva

Sektor izdavaštva časopisa

Sektor izdavaštva knjiga

Sektor za distribuciju

Kreativni tim - dizajnera, prevodilaca, lektora

Izuzetno razrađenu distributivnu mrežu, koja pokriva sve gradove (opštine) u Srbiji

Tim komercijalista

Tim merchandisera

Kompletan vozni park koji obuhvata mini vanove i kombi prevoz

Kontakt

Opšti podaci:

BDR MEDIA d.o.o.
PIB: 108951646;
Martični Br. 21099449;
Račun: 180-1581210042869- 78 Alpha Bank
Čingrijina 13, Beograd

Kontakt podaci:

Tel/Fax: 381 11 380 97 29
Mob: +381 63 547 069
E-mail: office@bdrmedia.rs